Đã Đóng

Make a block explorer for my crypto coin..

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹4776 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(10 Nhận xét)
2.1
nimbintech

Have done this for many coins, TIX, spots, benjamins just to name a few, have also provided many coins with custom mining pools and even more custom block explorers then the one you require, easy job. Relevant Skills Thêm

₹1775 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0