In Progress

Making Simple database connection

Được trao cho:

firstdandy

Please see pmb

$30 USD trong 0 ngày
(129 Đánh Giá)
7.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Maestros

Plz check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(95 Nhận xét)
8.4
TakeReal

I can help you with connection to sql Database. Please, send more details.

$30 USD trong 1 ngày
(1254 Nhận xét)
7.5
PinkCrow

I can help you!

$30 USD trong 0 ngày
(137 Nhận xét)
6.6
tenshihan

Please see pm

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.1