Manage my Search Marketing

Đã Đóng Đã đăng vào Aug 20, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tổng dám đốc Marketing Mechanical Mould

Kĩ thuật MySQL PHP Kiểm tra phần mềm Web Hosting

ID dự án: #8306612

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$1213 cho công việc này

stogroup217

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$1250 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.3
AngelhoN

I wanna work for you please message me

$888 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vinhronal

Xin chào, Chúng tôi là một nhóm chuyên phát triển website các loại: Website cá nhân, doanh nghiệp, thương mại điện tử. Chúng tôi là những người trẻ năng động, nhiệt tình và đam mê lập trình. Chúng tôi tin sẽ đem đến Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0