Đã Đóng

Marketing Expert

1 freelancer đang chào giá trung bình $199 cho công việc này

RomanRushey

I am a Marketing Expert Hi there! Running 8 Google and Facebook Ads accounts with total $3K/week budget I’m professional (Mars, Nike Sports, P&G, some digital projects) in digital marketing tools including lead gen Thêm

$199 USD trong 5 ngày
(24 Nhận xét)
5.9