Đã Đóng

Marketplace website

Need a developer to create a marketplace website

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, HTML, Thiết kế đồ họa, JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ljungby, Ireland

ID dự án: #34034109

146 freelancer chào giá trung bình€1218 cho công việc này

(104 Nhận xét)
9.7
(1723 Nhận xét)
10.0
(225 Nhận xét)
9.3
(382 Nhận xét)
9.5
(421 Nhận xét)
9.7
(1185 Nhận xét)
10.0
(800 Nhận xét)
9.4
(509 Nhận xét)
9.2
infowider11

===============⭐⭐I AM EXPERT IN MARKETPLACE E-COMMERCE WEB / APP DEVELOPMENT⭐⭐==================== HI I HAVE READ YOUR JOB DETAILS , ITS AN INTERESTING JOB FOR ME , I WILL PROVIDE YOU 3 MONTH OF FREE SUPPORT FOR THE SA Thêm

€1125 EUR trong 7 ngày
(325 Nhận xét)
9.0
(650 Nhận xét)
9.4
(629 Nhận xét)
9.2
(921 Nhận xét)
9.1
(1717 Nhận xét)
9.1
(242 Nhận xét)
9.1
Alex1x23

Hello Greetings!! As you wrote like that you want to build up a marketplace website. I want to discuss with you once on the features you need in your website so kindly initiate the chat. We have worked on many marketp Thêm

€750 EUR trong 14 ngày
(938 Nhận xét)
8.8
(272 Nhận xét)
9.1
(412 Nhận xét)
9.0
(306 Nhận xét)
9.1
(814 Nhận xét)
8.5
(528 Nhận xét)
8.6