Đã hoàn thành

Migrate hmailserver, mysql & spamassassin to new VM - for Karunakar

Được trao cho:

£11 GBP / giờ
(210 Đánh Giá)
7.0

2 freelancer đang chào giá trung bình £10/giờ cho công việc này

pinesucceed01

Hi, As based on my initial review I can confirm its feasibility & as I am great fit technically and have good understanding of the domain & your requirement.

£8 GBP / giờ
(12 Nhận xét)
4.2