mobile app development

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 96

Mô Tả Dự Án

I want to edit some photos with my mobile.

And a WebSite which shows all of them and for propaganda.

I need a freelancer or two who can do anything with android , Objective-C and web programming.

This mobile app needs more less size and faster speed.

If you read this description , write dollar sign three times at the header of your bid sentences.

And you can bid me with some of your previous projects like this.

YouTube link urls are better.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online