Đã đóng

mobile app development

Dự án này đã nhận được 96 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $20 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
96
Mô tả dự án

I want to edit some photos with my mobile.

And a WebSite which shows all of them and for propaganda.

I need a freelancer or two who can do anything with android , Objective-C and web programming.

This mobile app needs more less size and faster speed.

If you read this description , write dollar sign three times at the header of your bid sentences.

And you can bid me with some of your previous projects like this.

YouTube link urls are better.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online