Đã đóng

Ad Mobile Media

Dự án này đã nhận được 100 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $453 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
100
Mô tả dự án

I need to build a landing page based on CMS for my project. I have no PSD file. So i need a developer who can make a design of this landing page. Also he/ she should be a native english speaker to check mistakes of my english texts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online