Đã Đóng

Modify Prestashop template to match design on PDF

26 freelancer chào giá trung bình€622 cho công việc này

(861 Nhận xét)
10.0
(333 Nhận xét)
8.9
(114 Nhận xét)
8.7
(512 Nhận xét)
8.8
(259 Nhận xét)
8.6
(673 Nhận xét)
8.3
(180 Nhận xét)
8.3
(271 Nhận xét)
8.2
(127 Nhận xét)
8.4
kanika6665

Hi, I find myself eligible for this job since I am having 9 years of extensive experience. I am Good at Prestashop, PHP, HTML, JavaScript and CSS. Please Send a message so that we can discuss more about this project

€530 EUR trong 11 ngày
(79 Nhận xét)
7.0
(77 Nhận xét)
7.0
(49 Nhận xét)
7.7
(57 Nhận xét)
7.0
(23 Nhận xét)
6.5
(20 Nhận xét)
6.3
(33 Nhận xét)
6.3
(9 Nhận xét)
5.8
(23 Nhận xét)
5.8
(32 Nhận xét)
5.5
(91 Nhận xét)
6.6