Đã Đóng

Thêm module cho webapp PHP nội bộ

Hiện tại tôi đang có webapp quản lý lịch sử thiết bị; giờ cần mở rộng thêm module chức năng lên lịch làm việc/bảo trì và check list cho thiết bị

Kĩ năng: PHP, HTML, JavaScript, MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #34587943

10 freelancer chào giá trung bình$160 cho công việc này

infowider11

******Add module for internal PHP webapp****** Hello, I hope you are doing good. I am a professional PHP developer with an experience of more than 8 years in creating and customizing PHP based websites, themes and plu Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(311 Nhận xét)
9.0
webdesign786

Hi greetings! *******Full Stack Expert Here******* I'm a professional full stack developer having 12 year experience. I have great experience in PHP , WordPress, CodeIgniter, Laravel I can do changes in your website Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(241 Nhận xét)
7.7
Brightinfotech3

Dear Sir/Mam, I Hope you are doing well..!!! I have gone through your project detail as per my understanding we need to Add module for internal PHP webapp based on your requirement. For more discussion kindly send m Thêm

$165 USD trong 10 ngày
(366 Nhận xét)
7.9
(193 Nhận xét)
7.7
(105 Nhận xét)
6.7
AlikAgaian

⭐⭐⭐ I am here for you.⭐⭐⭐ Hi, there. I’m a Full Stack expert with over 5 years of experience dealing with PHP & JavaScript Frameworks. I'm very interesting in your project. If you leave it up to me, I will be able t Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
CreativeExpertIT

Hello Sir, We are experts of PHP development & Web Design , having more then 8 years of experience. I am ready to work as per given description in best price. Kindly PM me to discuss further Best Regard

$30 USD trong 7 ngày
(55 Nhận xét)
5.2
MZMaghakelyan

~Hello sir~ *This project is very attractive* Basically, I have carefully studied your requirements. I have been working as a professional PHP developer for over 5 years and have extensive experience in several compani Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.2
mnosenko52

Hi Hope you are doing well I can do the project with my the best skill and rich experience. I think I'm a great fit for this project because I have an interest in your project and can deliver on time, according to you Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vitieubao10268

My company website: [login to view URL] My telegram contact : @phuocloc1995 My skype contact : phamthanhphuocloc1995 Liên hệ thông tin qua Telegram : @phuocloc1995 Skype : phamthanhphuocloc1995

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0