Module Kết nối CRM Perfex với Tổng đài ( freePBX, Issabel)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tham khảo CRM: [login to view URL]

Tham khảo Issabel: [login to view URL]

Cần viết module để tích hợp API cho CRM để kết nối tổng đài với CRM

Trên CRM sẽ thực hiện được cuộc gọi, sẽ ghi log ( số extension gọi, thời gian gọi, đoạn ghi âm...)

tham khảo thêm module dành cho Twio

[login to view URL]

PHP phpMyAdmin

ID dự án: #30420479

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$160 cho công việc này

Thuanvancong

Hi bạn, bên tôi có kinh nghiệm trong dev về App ERP, SAP, CRM nên tôi thấy khá phù hợp để hỗ trợ cho bạn.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0