Đã Đóng

Module Kết nối CRM Perfex với Tổng đài ( freePBX, Issabel)

Tham khảo CRM: [login to view URL]

Tham khảo Issabel: [login to view URL]

Cần viết module để tích hợp API cho CRM để kết nối tổng đài với CRM

Trên CRM sẽ thực hiện được cuộc gọi, sẽ ghi log ( số extension gọi, thời gian gọi, đoạn ghi âm...)

tham khảo thêm module dành cho Twio

[login to view URL]

Kĩ năng: PHP, phpMyAdmin

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30420479

3 freelancer chào giá trung bình$160 cho công việc này

rstomar

Chào , Tôi đã xem qua chi tiết dự án của bạn. Tôi đã kiểm tra các liên kết / trang web tham khảo của bạn >> Dưới đây là trang web tương tự của tôi , Tôi có một số thắc mắc. Vui lòng đến trò chuyện <<< Danh mục đầu tư Thêm

$30 USD trong 7 ngày
(83 Nhận xét)
6.5
(89 Nhận xét)
6.5
Thuanvancong

Hi bạn, bên tôi có kinh nghiệm trong dev về App ERP, SAP, CRM nên tôi thấy khá phù hợp để hỗ trợ cho bạn.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0