Đã hoàn thành

Thực hiện module tích hợp Giao Hàng Tiết Kiệm với Opencart

Các yêu cầu gồm:

1. Hiển thị chi phí lên trang checkout và lưu vào đơn hàng

2. Submit thông tin lên giao hàng tiết kiệm

3. In nhãn đơn hàng

4. Tự động cập nhập trạng thái đơn hàng

Kĩ năng: PHP, Open Cart

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Thuận An, Vietnam

ID dự án: #30081677

Được trao cho:

Ginjag

Hi, I am interested in your project. I have 7-year experience on Opencart and my completed projects on freelancer.com are on Opencart. I understood your requirement. I can give you some solution about these issues. P Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(208 Đánh Giá)
7.3

4 freelancer chào giá trung bình$413 cho công việc này

imTuyen

Xin chào mình là người việt. Mình có thể làm dự án này cho bạn. Bạn có thể liên hệ với mình. Bên bạn đã có đầy đủ API từ giao hàng tiết kiệm chưa?

$500 USD trong 7 ngày
(92 Nhận xét)
6.3
d1master

Hi there. I am an experienced expert in PHP/OpenCart I am certainly confident I can perfectly meet your requirements. If you hire me, you will be happy with excellent work, high quality, and a short period. My budget i Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(22 Nhận xét)
5.7
achaurio

Mình có kinh nghiệm về Opencart 6 năm, phát triển modul payment, shipping, connect API. Liên hệ với mình nhé.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0