Đã Đóng

MOE Rates and Speed

I need to create 2 module. We have completed 70% of the MOE interactive project except the last 2 Simulation modules. The last 2 modules is 50% done but we need to complete it. Are you able to do it coz I don’t think it’s major issues . The simulation modules required html, css, javascript

- npm + webpack + gulpfile <=just need basic understanding

- d3.js <= basic understanding of how to generate line chart

- responsive web design.

I can send you the link if need be. Thanks and regards.

Kĩ năng: Java, Perl, PHP, Visual Basic, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: php mysql html css javascript xml, html css javascript teacher, html css javascript template, html css javascript horizontal scroll, html css javascript php mysql, free html css javascript template, html css javascript templates, training time html css javascript php mysql, html css javascript german, html css javascript datepicker examples, html css javascript opengl, mvc html css javascript, html css javascript sql engineer programming karachi

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore

ID dự án: #16717427

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

itkamaraj

Hired by the Employer

$500 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
3.5