Đang Thực Hiện

mrz code generator

mrz ocr code generator

need a generator to create mrz code for the information input

can provide the samples codes ,generator for varity of applications like id,cards,driverlicense,passport need it for windows

Kỹ năng: Coding, PHP, Kiến trúc phần mềm, Phát triển phần mềm

Xem thêm: doc generator code igniter, sound generator code, dtmf generator code, html player generator code, flash fish generator code, word search generator code, avr dtmf generator code, xbox live generator code, generator code flv

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) torornto, Canada

Mã Dự Án: #14675165

Đã trao cho:

$55 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $152 cho công việc này

mascotindia123

Hey Friend, Myself having has 10 + years experience of web site development. Expert in Custom programming in php / Mysql / Jquery / Wordpress/ Joomla / OSC / Magento /OpenCart / Android / Mobile development / Res Thêm

$200 USD trong 6 ngày
(204 Đánh Giá)
7.2
shivanshiait

Hello, I have gone through the description that you have provided in your job post.I have 5+ years experience of the technologies that are needed for your project.I can work on your project easily. Relevant Skills and Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0