Đang Thực Hiện

myspace clone

I Need an exact or as close as possible clone of myspace...All features.

please show me a working demo with admin login.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: myspace admin, login show, working clone, myspace demo, php myspace login, myspace login php, exact features, close php, need myspace clone, clone myspace php, myspace php login, clone features, php login myspace, php myspace, exact myspace, myspace need, need myspace, login myspace php, myspace clone demo, demo clone myspace, login myspace, myspace clone php, myspace php, clone myspace, myspace clone

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) nyc, United States

Mã Dự Án: #42564

Đã trao cho:

quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
5.6

8 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

ePhlox

Please read PM thanks. Best Regards from, ePhlox Technologies, Http://[url removed, login to view]

$100 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
5.1
AndoCEO

Hello Sir, ready to provide it. please check pmb for demo regards, AndoCEO

$45 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
4.9
tenderadds

We have a demo

$100 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
4.8
silasco

check pm for details

$100 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.7
gtwill

please see pm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0
Gonzalo2005

I can make you in 5 days or less.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
websolpro2

We have a demo.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0