Đang Thực Hiện

myspace clone

I Need an exact or as close as possible clone of myspace...All features.

please show me a working demo with admin login.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: myspace admin, login show, working clone, myspace demo, php myspace login, myspace login php, exact features, close php, need myspace clone, clone myspace php, myspace php login, clone features, php login myspace, php myspace, exact myspace, myspace need, need myspace, login myspace php, myspace clone demo, demo clone myspace, login myspace, myspace clone php, myspace php, clone myspace, myspace clone

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) nyc, United States

ID dự án: #42564

Được trao cho:

quality1st

we have a demo

$50 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
5.6

8 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

ePhlox

Please read PM thanks. Best Regards from, ePhlox Technologies, Http://[login to view URL]

$100 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
5.1
AndoCEO

Hello Sir, ready to provide it. please check pmb for demo regards, AndoCEO

$45 USD trong 0 ngày
(16 Nhận xét)
4.9
tenderadds

We have a demo

$100 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
4.8
silasco

check pm for details

$100 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.7
gtwill

please see pm

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
2.0
Gonzalo2005

I can make you in 5 days or less.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
websolpro2

We have a demo.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0