Đang Thực Hiện

Myspace clone

I'm looking for a good myspace clone. The more features the better.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: clone myspace php, clone features, php myspace, clone good, looking clone, looking myspace clone, clone better, myspace clone php, myspace php, better myspace clone, clone myspace, myspace clone, myspace

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Murray Bridge, Australia

Mã Dự Án: #47931

Đã trao cho:

vineetasaxena

Dear Sir, Please check PMB Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(131 Đánh Giá)
6.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $74 cho công việc này

cstl

Chandusoft is a customer-specific service oriented company has got an Professional and creative team with 6 years experience in Web design and development. We have expertise and experience in ecommerce site development Thêm

$89 USD trong 6 ngày
(18 Đánh Giá)
6.9
quality1st

we have a demo

$100 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
5.6
patir

please see pmb.

$50 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.7
cybertech5

I have myspace clone. Please check message.

$80 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.7