Đã đóng

mysql optimization

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹45717 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹37500 - ₹75000 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We have directory website with marketing leads providing service. We have a single MySQL Database with multiple of tables. Few of the tables being accessed through our php code to display and write data. We have dedicated server with slow query enabled. We need to some one to help us to identify the queries taking time and to fix it.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online