Đã đóng

I need a Opencart expert developer?

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I need some one every good at Opencart.

I have paid for some modules/extensions but I keep on geting different errors.

For the right person I will explain the errors that iam getting. Right now the job requires that you are very good at Opencart and can solve the issue with Opencart modules.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online