I need a Opencart expert developer?

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 50

Mô Tả Dự Án

I need some one every good at Opencart.

I have paid for some modules/extensions but I keep on geting different errors.

For the right person I will explain the errors that iam getting. Right now the job requires that you are very good at Opencart and can solve the issue with Opencart modules.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online