Đã đóng

I need a Reddit style forum for my Oxwall website

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $651 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I need a reddit style forum plugin for my Oxwall website. It needs to work exactly as Reddit does, e.g;

Users can upvote and downvote topics

Time Decay algorithm - After 24 hours the top topic needs to start falling off the first page - see [url removed, login to view]

Tabs - There should be 3 tabs, 'hot' 'new' and 'top'. Hot will be the current highest ranking topics, New will be the most recently posted topics, Top is the all time highest ranking topics.

Karma - Link & Comment karma stats for users needs to be included

Submit - Users need to be able to post text, images (including GIFs) and videos.

Comments - Users need to be able to comment on topics, with the options for other users to upvote and downvote their comments

I do not need any subreddits, just 1 main forum is fine.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online