I need to add extra features to a script

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I have a script I want to add extra features to.

its a peer to peer donation platform script like MMM.

I want to add extra features to the script like Recommitment, SMS verification and notification etc.

Please if you interested start your Proposal with the Word "Donation" so i can know those who actually read my write up

See Below Demo.

[url removed, login to view]

Use the info to login for yourself both for admin and user

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online