Đóng

I need to add Scrolling using Keyboard Page Up and Page Down Buttons between different sections of single page 2 websites. [url removed, login to view] [url removed, login to view]

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1200 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need to add Scrolling using Keyboard Page Up and Page Down Buttons between different sections of single page 2 websites.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online