Đã đóng

We need assistance on a wordpress based platform

Dự án này đã nhận được 168 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €15 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
168
Mô tả dự án

Hello,

We are working on a wordpress platform aimed on ChildCare. The platform is a kind of airbnb based. Our developer is very busy as we have a deadline of 3rd of April. We need some kind assistance in writing clean CSS codes.

Requirements basic php, css sass and jquery.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online