We need assistance on a wordpress based platform

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €12 - €18 EUR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 168

Mô Tả Dự Án

Hello,

We are working on a wordpress platform aimed on ChildCare. The platform is a kind of airbnb based. Our developer is very busy as we have a deadline of 3rd of April. We need some kind assistance in writing clean CSS codes.

Requirements basic php, css sass and jquery.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online