Đã Đóng

Need a CasperJS Expert

We need a casperJS expert immediately.

Kĩ năng: CasperJS, PHP

Về khách hàng:
( 10 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #11889157

2 freelancer chào giá trung bình$58 cho công việc này

bidtechnologies

Have done fb auto short token generator using CasperJs/PhantomJs in Ubuntu SSH. Can speak more on this. Thank you. Josh

$100 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
3.4
$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Wilnewfood

Dear sir. I read the job description with interest. Now I use Hostgator([login to view URL]) as Web hosting and I can work on the server. I am graduated from University with a fine score of exami Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0