Đã Đóng

I need a coder who is experienced in back end development and blockchain

Web site design and NFT project

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế trang web, JavaScript, Bitcoin, Mật mã, Development, Non-fungible Tokens (NFT), Web Development

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Spring, United States

ID dự án: #31863252

12 freelancer chào giá trung bình$8817 cho công việc này

(100 Nhận xét)
9.6
(371 Nhận xét)
9.5
(354 Nhận xét)
9.5
(1189 Nhận xét)
9.2
(440 Nhận xét)
8.6
(23 Nhận xét)
7.6
(48 Nhận xét)
7.1
(12 Nhận xét)
6.2
(22 Nhận xét)
5.9
(5 Nhận xét)
2.8
(0 Nhận xét)
0.0
(1 Nhận xét)
0.0