I need an excel macro that can scrape store addresses from a retail website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £250 - £750 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 29

Mô Tả Dự Án

I need an excel macro that can scrape store addresses from a retail website. We want a complete list of Carrefour stores in Brazil.

The macro needs to work in Excel to extract information about Carrefour's stores in Brazil.

The store locator website is here: [url removed, login to view]

I need the excel macro to download complete store information: store name, banner, address, state, postcode for every store.

I need you to provide both the excel macro AND a downloaded dataset of store details (also in excel).

The downloaded dataset should be formatted into the following columns: banner, store name, street address, postcode, state.

OS requirements: Windows

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online