Đã đóng

I need an excel macro that can scrape store addresses from a retail website

Dự án này đã được trao cho hwanghendra với giá £250 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need an excel macro that can scrape store addresses from a retail website. We want a complete list of Carrefour stores in Brazil.

The macro needs to work in Excel to extract information about Carrefour's stores in Brazil.

The store locator website is here: [url removed, login to view]

I need the excel macro to download complete store information: store name, banner, address, state, postcode for every store.

I need you to provide both the excel macro AND a downloaded dataset of store details (also in excel).

The downloaded dataset should be formatted into the following columns: banner, store name, street address, postcode, state.

OS requirements: Windows

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online