Đã hoàn thành

I need experienced website developer strong php and develop application.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi umbrellasofts với giá $250 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

Hello,

I need a long term freelancer who has the great experience in php and website design. I have a restaurant management system. I need this website clone and want to copy all file and database to another hosting account.

The developer must have php mysql knowledge to change requirment. I need a qrcode design when customer order. They receive an email with qrcode. I also have lot of work for this site. also have to modify the site for mobile. Thanks

check the site first [url removed, login to view]

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online