Đã hoàn thành

- need an expert to install a Postgres on a linux server

Được trao cho:

Arenabpo

Hello, Very simple task for me, let me do it for you,thanks!

$30 USD trong 1 ngày
(154 Đánh Giá)
7.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

stels88

I can do this.

$60 USD trong 0 ngày
(134 Nhận xét)
6.3
yunusyb

Please see PMB

$30 USD trong 1 ngày
(112 Nhận xét)
6.0
devservice

Ready to do it. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(95 Nhận xét)
5.7
TYdaikho

I can do this for you, sir!

$50 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
3.3
Akshat06

Hi There, Lets start. An expert in Postgre installation. What version are you looking at for installation. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
akmnn

Hello! Ready to do this quickly

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0