Đã đóng

i need google analytics setup

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

hello i make some Advertisements on with the Various sites and after that i I received the results , result is Registered Users ! but i don't know which website give me more result ( i mean more registered users ) i want analytics setup which one give me details from where came user (Which from site ) and which from site make registration on my website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online