Đã hoàn thành

I need a person to work on 3-6 small tasks on 2 wordpress pages

Dự án này đã kết thúc thành công bởi guru004 với giá $100 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Hey Freelancers,

I Have some small things, which I need a person to take care of today :D

I will be online at about 30 min, to share tasks

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online