Đã đóng

We need ready source code in .net, php or asp for web restaurant management system -- 2

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $294 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We need ready source code in .net, php or asp for web restaurant management system

-( We need ready system - We need ready system -We need ready system)

- the code should work in web base platform.

- the code must have modules ( sales , purchase , expanses ..at )

- the code must have (tables , take a way, Menu, items , products ..at )

Please not bid if you don't have this system ..

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online