Đã đóng

I need a school assignment finished (coding) by tomorrow morning. Diff: Decently easy for most programmers

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $205 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I have an assignment due tomorrow morning that I have yet to start. It's revolves around the making of a program using UNIX. Should be pretty basic+easy for any programmers out there. I'm lacking time with other stuff and don't have the confidence to finish it in time. Hopefully someone here could help me out (for money of course). I have uploaded the assignment + requirements.

Ps. I would like it if you could include comments on what the line of codes do as I will need to present this (and I'm not too informed on UNIX yet ; 2nd assignment).

Price: I'll be willing to pay approx. $40 to get this completed by morning. Let me know on your exact price if it's not too crazy. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online