Còn mở

I need a senior mobile developer

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $1422 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
146
Mô tả dự án

Need this budgeting app to allow the client to input their desired budget and keep track of their expenditure similar to a my fitness pall app.

I would like the clients to be able to scan their receipts onto the app and have the app ascertain what the expended amount was through the photo and allow them to allocate that. Depending on proximity to the end of the week and how close they are to hitting their budget i need push notifications to be sent.

Thanks for your interest.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online