Đã Hủy

need a small sms sending tool

hello, i need a small sms sending tool for my customers. please check the attached pdf for further requirements....

please make an offer.

thanks

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: make a offer, tool, sms, sms php, small, c++ small , check sms, pdf tool, need customers, php tool, hello offer, sending sms php, sms sending php, small sms, php make pdf, make attached, php check sms, sending sms, sending, php sms, need sms, php small

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Wuerzburg, Germany

Mã Dự Án: #5907

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

siddhartha1

Dear sir,is there any scope to increase the budget?Contact via pm

$20 USD trong 12 ngày
(35 Đánh Giá)
7.6
Vertexinfo

See the PMB

$20 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0