Đã đóng

need some buddypress coding on my buddypress site

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need someone to do some buddypress coding on my buddypress site. I need a group search form, event search, remove all member count on search, and some additional options added. Let me know if you are interested.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online