Đã hoàn thành

need urgent help in perl n python -- 2

Được trao cho:

amitgkulkarni

. . . Relevant Skills and Experience perl, python, php Proposed Milestones ₹600 INR - on d Thêm

₹600 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
3.8

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹3082 cho công việc này

Punam45

A proposal has not yet been provided

₹5564 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0