Đã hoàn thành

need urgent help in perl n python -- 2

Được trao cho:

amitgkulkarni

. . . Relevant Skills and Experience perl, python, php Proposed Milestones ₹600 INR - on d Thêm

₹600 INR trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.9