Đã hoàn thành

Need vbulletin php script

Need vbulletin php script, that can add theme, write post, post a reply and create new users based on the parameters passed to it.

This class should help to autoposting at the forum from the prepared text content.

For expample:

$phpclass->AddThread("ForumName", "ThreadName", "ThreadDescription");

$phpclass->AddPost("ThreadName", "PostName", "PostDescriptin", "User", "Date");

$phpclass->AddNewUser("Username", "Password", "Date", "Avatar")

Something like this.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: vbulletin forum script, vbulletin php script, need help php script, vbulletin forum theme, need write text, script php vbulletin, content write php, vbulletin theme php, need class, php script vbulletin, php avatar, php script class, text based script php, vbulletin script, theme based script, vbulletin add, script post vbulletin, vbulletin avatar php, add post vbulletin, post reply vbulletin, vbulletin create user php, need script php, vbulletin forum php script, php post vbulletin forum, php user class

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Dzerjinskiy, Russian Federation

ID dự án: #1071205

Được trao cho:

SigmaVisual

As discussed.

$200 USD trong 1 ngày
(241 Đánh Giá)
7.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $101 cho công việc này

i2zpros

Please see pmb

$99 USD trong 4 ngày
(17 Nhận xét)
3.7
ShamaJaan

Hi there please check your [login to view URL]

$75 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
thebestcoder4u

please have look at the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0