Đã Đóng

I need a very comprehensive telegram bot

Job Description:

We need a telegram bot to trade cryptocurrencies.

It is necessary to be an expert in artificial intelligence, bots, algorithms

Kĩ năng: PHP, Python, Kiến trúc phần mềm, Telegram API, Telegram Moderation, Cryptocurrency, Machine Learning (ML), Marketbot, Metatrader, Trading

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Istanbul, Turkey

ID dự án: #36240981