Đã Đóng

Need a website developer

I want a site audit,increase speed,clear junks on the admin/back end.

ON [login to view URL]

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web, HTML, WordPress, Website Optimization

Về khách hàng:
( 15 nhận xét ) APAPA, Nigeria

ID dự án: #34385418

9 freelancer chào giá trung bình$73 cho công việc này

(252 Nhận xét)
7.9
(293 Nhận xét)
7.6
(95 Nhận xét)
6.0
(201 Nhận xét)
6.2
(158 Nhận xét)
5.8
(50 Nhận xét)
5.9
(64 Nhận xét)
5.6
(3 Nhận xét)
4.1
(10 Nhận xét)
4.0