Còn mở

need a wordpress cashback plugin

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹4569 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

i want cashback a plugin for my wordpress website

where admin can update user balance (pending, approved, total) and frontend user should able to withdraw his money by different method (there are some more requirement)

is anyone have already this plugin then it will be more better

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online