Đã Đóng

Viết ứng dụng Network Proxy

3 freelancer đang chào giá trung bình $2167 cho công việc này

manhpham

Hi there, I am C# developer from Vietnam with 10 years experience. I can help you to create windows network proxy. I would like to chat with you to understand more about your requirements. Please contact me

$2500 USD trong 30 ngày
(95 Nhận xét)
6.0
Mickelson

Dear Client, Nice to meet you and thanks for your job posting - "Write the Network Proxy application" I am a full talented php, dotnet developer https://www.freelancer.com/u/Mickelson Please check my profile I hav Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(35 Nhận xét)
5.3
Tikdragon

Chào! Tôi đã phát triển Proxy socks5 sever. Tôi có kinh nghiệm tốt trong lập trình truyền thông mạng. Tôi có thể làm điều đó. Cảm ơn.

$2000 USD trong 15 ngày
(11 Nhận xét)
4.8