Đã hoàn thành

new project for easycoders

This is a new project for easycoders as discussed in recent previous messages. As soo as bid is made - bid will be accepted and project details will be sent via pm.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: New project , java based project defination details, graphic designer project planning details sample, bluetooth message service project j2me details, asp net project full details, web design project contract details, iphone project abstract details, project specifications details, project full details php, architectural project working details, nepra project cost details

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) manchester, United Kingdom

ID dự án: #4349499

Được trao cho:

easycoders

Thanks for invitation.

$60 USD trong 3 ngày
(35 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

trongtd1988

Can you PMB for me detail. Thank you!

$40 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
4.5
ecavalier

maybe i can help you

$50 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
1.4
AvalonRychmon

Give me more details.. Surely I can assist you..

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0