chỉnh sửa mã nguồn website nodejs php

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

chỉnh sửa mã nguồn website nodejs php

PHP Node.js

ID dự án: #34170823

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

letsstartcoding

Hello, I understood your needs, but have few questions, message me for more discuss

$100 USD trong 1 ngày
(66 Nhận xét)
6.2
nazariiharasym

Hi there. I am expert in PHP/Node so I can help you very well in short time. If you are interested, thenpls ping me to discuss more details.Thanks.

$25 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.4
tariqahmed22

Xin chào, tôi là một nhà phát triển web chuyên nghiệp, tôi sẽ thực hiện công việc của bạn để chỉnh sửa mã nguồn, Vui lòng chia sẻ chi tiết ... mong

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ehkb8

I can gurantee for good product. Hey I'm interested in your project, I have read out your requirements. We have 5+ years experience .We have worked on similar Projects to What You are Looking for. We Have A Variety of Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kmcdj7

I can gurantree for good product. Hey I'm interested in your project, I have read out your requirements. We have 5+ year experience. We have worked on similar projects to What You are looking for. We Have A Variety of Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
khoadev0709

Chào bạn, tôi hiểu nhu cầu của bạn và tôi có thể giúp bạn. Vì chúng ta cùng khu vực, nên có dễ dàng làm việc với nhau hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần thảo luận kỹ hơn về yêu cầu của bạn.

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
huyncongchanh144

Tôi có khoảng 1.5 năm kinh nghiệm làm việc với JS và PHP. Có sử dụng các Framework như Vue và Laravel. Làm việc với dự án website booking của Úc. Tôi nghĩ tôi đủ khả năng để tìm hiểu và hoàn thành công việc này đúng hạ Thêm

$20 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tranngoctam01

Với 1 năm kinh nghiệm trong việc phát triển website với mã nguồn PHP và NodeJS. Tôi tự tin là mình có thể hoàn thành dự án này.

$20 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0