Đã đóng

olx. Curacao -- 2

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $18034 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$11250 - $22500 MXN
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

El proyecto consiste en diseñar y programar un sitio web.

el sitio debe ser personalizable, "autosustentable", compatible con todos los dispositivos y navegadores, también se va a crear una aplicacion para iphone y android.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online