Đóng

One contact form typeform R/D

Dự án này đã được trao cho amranreza70 với giá $85 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

1 Contact page design similar to [url removed, login to view] so it's mobile friendly. Use [url removed, login to view] fields and entry fields as outlined in a .psd file to create the contact form. The fields show on one page similar to the lobster example using the name entry like typeform.com. The form only has (7) seven questions, one comment, and one spam field. Coder will use .php to send the fields selected by e-mail. Must function similar to the lobster example.

Top menu and page design like the lobster example.

Test in iOS, browser, and Android so it works

Test the email

100% mobile friendly

Budget: $85 USD ( maximum )

Coder Deadline: 4 days ( maximum )

*** Input the word "SUPERMAN" or your bid will be deleted!

*** Automatic bids will be deleted.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online