Đang Thực Hiện

Only for Casper

Signup form redesign / pop-up / Login changes plus Loading screen image sizing and watermarking as discussed.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: image sizing, image watermarking, redesign pop, login redesign, login signup form, animation image screen objective, image screen, redesign plus, display image screen android, loading pop, php image watermarking, php invisible image watermarking, image rotation loading

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Bedford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1709153

Đã trao cho:

casper123

LEts start!!!!!

$75 USD trong 1 ngày
(50 Đánh Giá)
6.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

kdfreelanceer

i complete your works.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
WvL41R5Vu

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pratapsikdar78

yes it may be execute as per your need.

$195 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0