Đang Thực Hiện

Cài đặt open Souce Web

Cài đặt opensouce web. Cài đặt opensouce web lên server.

_ web php, yêu cầu biết PHP, Cassandra, Angular2, Nginx, Ubuntu, OpenSSL, RabbitMQ, Elasticsearch, Cordova, Neo4j, Elgg, Node.js, MongoDB, Redis, WebRTC, [login to view URL], TinyMCE, Ionic, Requirejs, OAuth, Apigen, Braintree.

- Có file hướng dẫn cài đặt.

- Hướng dẫn tô sử dụng và điều khiển web đó.

- Tại Quận thủ đức càng tốt.

- Làm việc nhanh xử lý ngay trong ngày.

Kĩ năng: AngularJS, MonetDB, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15491850

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

₫3444444 VND trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
4.9