Đã Đóng

Cài Open Source lên WebServer

Cài Open Source Web lên Server.

Souce web php.

Yêu cầu cần biết mongodb, angulajs, nodejs.

Set up open souce web chạy trên server của tôi. Có hướng dẫn.

Kĩ năng: AngularJS, JavaScript, Node.js, NoSQL Couch & Mongo, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15498082

2 freelancer chào giá trung bình₫3444444 cho công việc này

beckondelveinfo

Hi, I'm a Sr. Angular Developer having 4.5 years of experience. I have got expertise in creating Scalable applications (Web and Mobile) for Server-Side JavaScript Technology Stack for Developing Robust Enterprise Thêm

₫3444444 VND trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.3
gjayakumar92

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0