Cài Open Source lên WebServer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cài Open Source Web lên Server.

Souce web php.

Yêu cầu cần biết mongodb, angulajs, nodejs.

Set up open souce web chạy trên server của tôi. Có hướng dẫn.

AngularJS JavaScript Node.js NoSQL Couch & Mongo PHP

ID dự án: #15498082

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình₫3444444 cho công việc này

gjayakumar92

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0