Đã Đóng

Cài Open Source lên WebServer

Cài Open Source Web lên Server.

Souce web php.

Yêu cầu cần biết mongodb, angulajs, nodejs.

Set up open souce web chạy trên server của tôi. Có hướng dẫn.

Kĩ năng: Angular.js, Javascript, node.js, NoSQL Couch & Mongo, PHP

Xem nhiều hơn: webuzo, vesta control panel, zpanel, sentora, directadmin, cwp, hướng dẫn đăng ký freelancer, hướng dẫn thiết kế website, hướng dẫn marketing trên facebook, hướng dẫn marketing facebook, hướng dẫn làm flash banner digin, hướng dẫn freelancer, hướng dẫn facebook marketing, open source windows ftp server, open source php server chess online real time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #15498082

2 freelancer đang chào giá trung bình ₫3444444 cho công việc này

beckondelveinfo

Hi, I'm a Sr. Angular Developer having 4.5 years of experience. I have got expertise in creating Scalable applications (Web and Mobile) for Server-Side JavaScript Technology Stack for Developing Robust Enterprise Thêm

₫3444444 VND trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
3.3
gjayakumar92

A proposal has not yet been provided

₫3444444 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0