Đã Hủy

Chỉnh sửa opencart tạo module và giao diện wordpress - open to bidding

Mình cần hoàn thành phần checkout cho thuận tiện, thêm phần filter lại cho tốt cũng như các phần lặt vặt khác trên opencart 1.5.6.4

Bên cạnh đó hỗ trợ kỹ thuật giúp mình phần blog wordpress để chạy ổn cả.

Support đến khi nào project hoàn thành.

Kĩ năng: CSS, HTML, Magento, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: wordpress l, t$c, php opencart, opencart module, nh , l & t, giao, ch, blog wordpress, checkout module opencart, checkout opencart, filter opencart module, opencart checkout, support opencart, wordpress opencart, opencart wordpress, opencart bidding

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Vinh Long, Vietnam

ID dự án: #7342326

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

roshansingh9450

Hi, Thank you for this wonderful opportunity. Today Your job posting has caught my attention I have excellent experience in Website Designing/Development. I believe my abilities would be perfect for your venture. Thêm

$155 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0